Paslaugos

MB Krovos projektai vykdo specifinę krovinių krovos ir tvirtinimų projektavimo darbus, padeda nustatyti krovinio negabaritiškumo laipsnį bei parinkti tinkamą vagono tipą krovinio transportavimui, konsultuoja parenkant tinkamus krovinio tvirtinimo elementus saugiam bei kokybiškam krovinio pervežimui. Tai yra intelektualus produktas, reikalaujantis specifinių inžinierinių bei techninių žinių .

Negabaritinis arba sunkiasvoris krovinys – tai toks krovinys, kurio tūrio ar svorio parametrai viršija maksimaliai leidžiamus bei nustatytus šalyse, per kurių teritorijas toks krovinys bus gabenamas geležinkelio transportu. Tokių krovinių vežimui būtent ir reikalingas projekto paruošimas bei jo suderinimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Ruošiant projektą vadovaujamasi tarptautiniu krovinių vežimo geležinkeliais susitarimu (SMGS); Pakrovimo ir tvirtinimo taisyklėmis; Negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių pervėžimo NVS šalių, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos geležinkeliais instrukcija (ДЧ-1835).

Projektą sudaro:

  • Brėžinys arba schema atliekami vektorinės programos pagalba masteliu 1:50. Brėžinyje arba schemoje nurodomi gabaritiniai krovinio (-ių) ir vagono parametrai, svorio centrai, kritiniai taškai, tvirtinimo elementai bei krovinio (-ių) išdėstymas.
  • Aiškinamasis raštas:

Rašte nurodoma krovinio (-ių) pavadinimas, kiekis, svoris, gabaritiniai matmenys, svorio centro padėtis, parinkto vagono tipas, svorio cento (-ų) pasislinkimai vagono išilginės ir skersinės ašių atžvilgiu, negabaritiškumo laipsnis, krovinio ir vagono stabilumo skaičiavimai, atliekami krovinį veikiančių jėgų skaičiavimai, tvirtinimo elementų skaičiavimai.